Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu Wyborów Miss Wdzięku - Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”

Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w ten sposób, aby w przypadku zakwalifikowania się Uczestniczki do dalszej części konkursu zamieszczony w nim opis nadawał się do wykorzystania w materiałach prasowych.

Do formularza należy dołączyć:
  • zdjęcie przedstawiające twarz Uczestniczki,
  • zdjęcie przedstawiające Uczestniczkę w stroju nawiązującym to tradycji regionu,
  • zdjęcie całego Koła Gospodyń Wiejskich, do którego przynależy Uczestniczka.
Załączone zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty wygląd Uczestniczki. Na zdjęcia nie mogą być nakładane filtry upiększające.

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt pod nr 505 008 884 lub 509 439 932 oraz pod adresem email:  zgloszenia@festiwalpolskaodkuchni.pl

Podczas każdej edycji Festiwalu wszystkim uczestnikom zapewniamy garderobę, a także makijażystów i stylistów fryzur dla chętnych.

Województwo
Adres siedziby
Pełna nazwa KGW
Ilość członkiń KGW
Imię i Nazwisko
Wzrost
Data urodzenia
Kategoria wiekowa
Nr telefonu
Adres email
Kilka słów o kandydatce
(do wykorzystania w materiałach prasowych – np. Co Cię wyróżnia? Czym się zajmujesz? Jakie masz pasje i zainteresowania? Dlaczego wstąpiłaś do KGW? Dlaczego chcesz wziąć udział w konkursie? Dlaczego powinnaś wygrać? Dotychczasowe osiągnięcia)
Działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności i organizacji
Krótki opis koła
(Do wykorzystania w materiałach prasowych – np.: Co wyróżnia wasze Koło? Dlaczego założyłyście koło? Dlaczego chcecie wziąć udział w konkursie? Dlaczego powinnyście wygrać? Jak działacie na rzecz rozwoju regionu lub wsi i kultywowania tradycji?) Czy chcesz skorzystać z usług makijażysty i stylisty fryzur zapewnionego przez Organizatora Festiwalu?
Nie akceptowalny format pliku!
Wystąpił błąd podczas przesłania!
Przesyłanie zostało przerwane! Przeglądarka utraciła połączenie z serwerem.
Plik zbyt duży!
 
 
 
 
 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) oraz treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. w tym wizerunku indywidualnego, jak i grupowego, w celu zapewnienia mi udziału, jak i zrealizowania oraz przeprowadzenia Wyborów Miss/Mrs. wdzięku - Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”, utrwalenia i publikacji wizerunku w materiałach wizualnych i prasowych, w tym prasie elektronicznej, za pomocą Internetu przez administratora danych, którym jest Lokalna Organizacja Turystyczna „INTE-GRA” siedzibą w Dosinie (05-140 Dosin), adres: ul. Laurowa 5, posiadającą NIP: 7272775026, REGON: 101050511
Organizator informuje, iż dane osobowe będą przechowywane przez organizatora w okresie wymaganym przepisami z zakresu rachunkowości oraz na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia lub przenoszenia danych.
Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO lub UODO.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją Konkursu.
Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Organizatora nie będą przekazywać danych osobowych z wyjątkiem wizerunku do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanych przeze mnie zdjęć na potrzeby Wyborów Miss/Mrs. wdzięku Festiwalu Kół Gospodyń wiejskich „Polska Od Kuchni".
Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Konkursu, a powyższe dane są zgodne z prawdą, dotyczą mojej osoby i nie naruszają praw osób trzecich.

---------------------------------------

PATRONAT HONOROWY---------------------------------------
WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZYCopyright © 2020
projekt serwisu IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się