ZGŁOSZENIA DO KONKURSÓW ON-LINE

UWAGA!!!

W DALSZYM CIĄGU PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO KONKURSÓW !


Poniższy formularz składa się z kilku zakładek, których tytuły są napisane pomarańczową czcionką.

Zakładka KARTA ZGŁOSZENIOWA (dane kontaktowe) jest obowiązkowa.
Po wypełnieniu wszystkich pól KARTY ZGŁOSZENOWEJ i zaznaczeniu pól dotyczących RODO i Regulaminów,
możesz od razu dokonać zgłoszenia do dowolnych, wybranych przez siebie konkursów klikając przyciski
obok nazw konkursów.
Należy wypełnić wszystkie pola znajdujące się w obrębie każdej zakładki konkursowej 
oraz zaznaczyć przyciski dot. RODO i Regulaminów.
Przed wysłaniem formularza musisz przepisać kod antyspamowy z obrazka.Karta zgłoszeniowa

 

Województwo
dane kontaktowe były wcześniej wysyłane

Adres korespondencyjny

Informacje kontaktoweKGW zarejestrowane w ARiMR?

Dane do przelewu

Krótki opis Koła


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (akceptuję poniższą treść RODO) oraz na przetwarzanie i publikowanie nadesłanych przeze mnie zdjęć na potrzeby Konkursów Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni".
RODO
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) oraz treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. w tym wizerunku indywidualnego, jak i grupowego, w celu zapewnienia mi udziału, jak i zrealizowania oraz przeprowadzenia konkursów Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”, utrwalenia i publikacji wizerunku w materiałach wizualnych i prasowych, w tym prasie elektronicznej, za pomocą Internetu przez administratora danych, którym jest Lokalna Organizacja Turystyczna „INTE-GRA” siedzibą w Dosinie (05-140 Dosin), adres: ul. Laurowa 5, posiadającą NIP: 7272775026, REGON: 101050511
Organizator informuje, iż dane osobowe będą przechowywane przez organizatora w okresie wymaganym przepisami z zakresu rachunkowości oraz na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia lub przenoszenia danych. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO lub UODO.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją Konkursu.
Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Organizator nie będą przekazywać danych osobowych z wyjątkiem wizerunku do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron.
Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminami Konkursów, a powyższe dane są zgodne z prawdą, dotyczą mojej osoby i nie naruszają praw osób trzecich.

Wybierz zgłoszenia do konkursów

Zgłoszenie do konkursu WYBORY MISS WDZIĘKU
Zgłoszenie do konkursu WYBORY MISS WDZIĘKU 45+
Zgłoszenie do konkursu KULINARNEGO
Zgłoszenie do konkursu ARTYSTYCZNEGO
Zgłoszenie do konkursu KOBIETA GOSPODARNA

Kontrola antyspamowa

kontrola antyspamowa


---------------------------------------


Copyright © 2020
projekt serwisu IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się